14-09-2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชูนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” พร้อมลดภาระครูและนักเรียน

   พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม พลตำรวจเอกเพิ่มพูน กล่าวว่า ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 และเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ ตนมีนโยบาย ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นโยกย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดหาอุปกรณ์สอนและสวัสดิการ 1× 1แทบเลท ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหนึ่งนักเรียนหนึ่งแท็บเล็ตหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่ม เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพการจัดทำระบบวัดผล เทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาในระบบประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ