23-11-2566

'เสมา 1' ตั้งมาตรการคุมเข้ม กำชับสถานศึกษาทุกพื้นที่ต้องปลอดภัยไร้อาวุธ​ สิ่งเสพติด และความรุนแรงทุกรูปแบบ​

   พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีข้อห่วงใยต่อสถานศึกษาทุกแห่ง ในการยกกระดับมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรม เพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรง การแอบพกอาวุธ ยาเสพติด และสารมึนเมาเข้ามาในโรงเรียน จึงกำชับครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพิ่มความเข้มงวดจริงจังอย่างต่อเนื่อง จัดเวรเดินตรวจตราตามจุดอับ พื้นที่สุ่มเสี่ยง ป้องกันเหตุเยาวชนทะเลาะวิวาท พร้อมกวดขัน ดูแล ติดตามพฤติกรรมผู้เรียน จากภาวะความเครียด ความกดดัน เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนรอบด้าน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองไว้วางใจในการส่งผู้เรียนมาอยู่ภายใต้การดูแลของสถานศึกษา

   รมว.ศธ. กล่าวว่า ได้รับทราบมาว่าสถานศึกษาในสังกัด สอศ. มีการจัดเวรให้ครูเดินตรวจตราความเรียบร้อยตามจุดเสี่ยง มุมอับของสถานศึกษาอยู่แล้ว จึงขอชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ขอให้ขยายแนวทางดังกล่าวไปยังสถานศึกษาในทุกสังกัดของ ศธ.ด้วย เนื่องจากภาวะสังคมในปัจจุบันอาจทำให้ผู้เรียนมีปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้งภัยจากความรุนแรง ภัยจากสุขภาพกายและจิตใจ​ จนอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า ประสิทธิภาพการเรียนลดลง หากครูผู้ใกล้ชิดเด็กคอยสังเกตเห็นความผิดปกติและใช้ความเข้าใจพูดคุย  เด็กอาจจะเปิดใจบอกเล่าถึงปัญหาที่มีอยู่ เพื่อช่วยเหลือได้ถูกต้องเหมาะสมและทันท่วงที สิ่งสำคัญคือเน้นย้ำให้สถานศึกษาปลอดการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

   ทั้งนี้ หากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทุกคน  พบเจอสิ่งผิดสังเกตที่จะเป็นบ่อเกิดของความไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ “ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ” (MOE Safety Center) โดยสามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ แอปพลิเคชัน MOE Safety Center, เว็บไซต์ www.MOESafetyCenter.com, LINE @MOESafetyCenter และ Call Center 0-2126-6565 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและเร่งประสานงานช่วยเหลือตลอดเวลา มาร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย สอดคล้องนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”