30-11-2566

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่มอบนโยบายการศึกษาเร่งด่วนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

   นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษาแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การวางเป้าหมาชีวิตทางด้านวิชาการ การใช้ชีวิต สุขภาพร่างกายและจิตใจทุกอย่างต้องสอดรับกัน สิ่งที่สำคัญและสูงสุดของการเรียน ไม่ใช่ประกาศนียบัตร นั้นคือจบแล้วต้องมีงานทำ ถึงจะเรียกว่าการเรียนนั้นประสบความสำเร็จ เรียนจบแล้วมีความมั่นคงในชีวิต มีงานทำ เพราะฉะนั้นการแนะแนว การเรียนต่อก็เป็นสิ่งที่สำคัญ การใช้ชีวิตและสุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็กนักเรียนก็เป็นสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ   

      

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนเรื่องการลดภาระให้กับครู และการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.เสนออยากให้มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รักษาการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กำลังมีแนวคิดโครงการเรื่องนี้ กับนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ที่ดูแลเรื่องงบประมาณฯ ซึ่งอาจจะดำเนินการให้เป็น แฟลตครู ซึ่งไม่ได้สร้างทุกโรงเรียน แต่จะดำเนินการในโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางที่เหมาะสมในแต่ละอำเภอ สร้างเป็นแฟลตและให้ครูไปอยู่รวมกันในหลายโรงเรียน เดินทางง่ายขึ้น ในการดูแลความปลอดภัยในเรื่องการจัดการที่ดีขึ้น เป็นการลดภาระให้กับครูด้วย

   นายสุรศักดิ์ กล่าวในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยยาง อ.โขงเจียม อีกว่า โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน 407 คน เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งเท่าที่สำรวจโรงเรียนพบว่า สภาพอาคารเรียนไม่พร้อมใช้งาน และยังได้รับทราบข้อมูลว่าโรงเรียนได้ทำเรื่องของบประมาณซ่อมแซ่มอาคารเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อปี 2564 แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงถูกดึงงบประมาณกลับไปก่อน จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการจัดสรร ซึ่งเท่าที่ทราบข้อมูลมีโรงเรียนหลายแห่งที่เจอปัญหานี้ ตนได้ฝากทางโรงเรียนว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องดังกล่าว เพราะขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการในการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อให้เด็กมีอาคารเรียนที่สามาถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป