09-02-2567

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมขยายผลทั่วประเทศ

   นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยระหว่างกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

   นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และตามข้อสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เป็นหน่วยหลักในพื้นที่ระดับจังหวัด เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ได้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและแผนเผชิญเหตุ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เรื่อง การดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดตามบริบทของพื้นที่และความเหมาะสม โดยให้สถานศึกษายกเลิกคำสั่งการอยู่เวรรักษาการณ์ของสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่ดูแลและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาจึงเห็นควรให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการร่วมมือการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและสถานศึกษาร่วมกันดูแลนักเรียน อาคาร สถานที่ และบุคลากร ให้มีความปลอดภัย โดยดำเนินการติดตั้งตู้แดงหน้าโรงเรียน มีการลงเวลา-ลงชื่อสำหรับการตรวจตราพื้นที่ในแต่ละครั้ง โดยลงบันทึกในคิวอาร์โค้ดเพื่อเป็นการป้องปรามอาชญากรรม และบูรณาการร่วมกันกับทุกฝ่ายทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของโรงเรียน   

   นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า การลงนามครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดี สำหรับสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 363 โรงเรียน ที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้มีความปลอดภัย จากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีสายตรวจเข้าไปติดตั้งตู้แดงที่หน้าโรงเรียน เมื่อสายตรวจมาถึงจุดตรวจก็สแกน QR Code แล้วก็บันทึกข้อมูลเข้าไปยังระบบของกองบัญชาการตำรวจ ทุกคนก็จะรู้ว่าเข้ามาตรวจจริงไหม ตรวจตอนกี่โมง เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คู่กับการติดตั้งตู้แดงถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจว่าตำรวจจะดูแลทุกโรงเรียนอย่างเต็มที่

    ด้าน พลตำรวจตรี โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่าในการจัดเวรทางเจ้าหน้าที่จะจัดตามวงรอบของสายตรวจ ซึ่งปกติแล้ว 8 ชั่วโมงจะตรวจหนึ่งครั้ง วันหนึ่งก็จะต้องมี 3 ครั้งเป็นอย่างน้อย แล้วยังมีสายสืบสวนเข้ามาร่วมตรวจด้วย วันหนึ่งอย่างน้อยต้องมี 3-4 ครั้ง แต่ถ้าโรงเรียนไหนมีภัยคุกคาม เช่นเคยมีการงัดแงะบ่อยหรือมีคนที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาวนเวียนแถวโรงเรียนก็ต้องรีบแจ้งเพื่อจะได้เข้าไประงับยับยั้งหรือเข้าไปปรากฏกายให้เห็นบ่อยขึ้นเป็นพิเศษ ส่วนความเร็วในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุเมื่อมีการแจ้งเหตุนั้น ต้องดูว่าจุดที่รับแจ้งอยู่ไกลไหม ซึ่งที่หน้าตู้แดง จะติดสติกเกอร์ที่มีเบอร์โทรของสายด่วน 199, 191 รวมถึงเบอร์ สภ.ตำรวจติดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยสถิติ ที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนเท่าที่เห็นตอนนี้มีอยู่สองแห่ง เป็นเรื่องของการลักทรัพย์ในโรงเรียน ซึ่งถือว่ายังไม่อันตรายมากนัก แต่เราก็พร้อมเฝ้าระวังต่อไป