02-04-2567

สืบเนื่องจากการที่องค์การค้าของ สกสค.ได้ทำสัญญาจ้างโรงพิมพ์จำนวน9รายที่ได้รับคัดเลือกให้พิมพ์หนังสือแบบเรียน

   สืบเนื่องจากการที่องค์การค้าของ สกสค.ได้ทำสัญญาจ้างโรงพิมพ์จำนวน9รายที่ได้รับคัดเลือกให้พิมพ์หนังสือแบบเรียน เมื่อวันที่20มีนาคม2567แล้วนั้น

   นายธิติทัศน์  ธนัชนนท์เดชน์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการขาย  องค์การค้าของของสกสค. กล่าวว่า  ขณะนี้โรงพิมพ์ต่างๆทยอยส่งหนังสือเรียนเข้าคลังสินค้าขององค์การค้าของ สกสค.แล้ว  และคาดว่าจะทยอยส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง  องค์การค้าของ สกสค.จะดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งไปยังร้านค้าและโรงเรียนที่สั่งซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค.ได้ทันก่อนเปิดเทอมอย่างแน่นอน