02-05-2567

อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงพื้นที่กาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานในสังกัด

   นายธนากร  ดอนเหนือ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมกับเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานเชิงบูรณาการของหน่วยงาน สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจำจังหวัดกาญจนบุรี  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี และกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน โดยมี นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี  นายวุฒิพงษ์  จีรวุฒิ  รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับ และนายอำนาจ  คำสาร  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี 

   ซึ่งการประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานเชิงบูรณาการของหน่วยงาน สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด สกร.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน บรรณารักษ์ และ ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง ได้มีแนวทางการดำเนินงาน ในไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2567  มีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และเพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง ศูนย์ฝึกฯ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และในโอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้เดินทางเยี่ยมชมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งมี นางสาวศรีเฉลียว  จักรทอง บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและนำท่านอธิบดีและคณะ ชมการดำเนินการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี