21-05-2567

สพฐ. กำชับ ดูแลป้องกันเด็กสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ วอนร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้เด็ก พร้อมเร่งสร้างความตระหนัก-หมั่นตรวจจุดเสี่ยงป้องกันมั่วสุม

   นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีสื่อออนไลน์เผยแพร่คลิปวิดีโอของนักเรียนกลุ่มหนึ่งสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับสาธารณชนที่ได้พบเห็น นั้น

   นายธีร์ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยทีมงานศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าวในวันนี้ พบว่า กลุ่มนักเรียนในคลิปวิดีโอมีเด็กที่เป็นนักเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 1 คน เหตุเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาหลังเลิกเรียน เมื่อสอบถามข้อเท็จจริงไปยังโรงเรียนของนักเรียนคนดังกล่าว ทางโรงเรียนรายงานว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการแจ้งผู้ปกครองเพื่อรับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนคนดังกล่าวหลายครั้ง แต่เนื่องด้วยภาระงานของผู้ปกครองและความถี่ในการเกิดพฤติกรรมของนักเรียนทำให้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ล่าสุด ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเชิญผู้ปกครองของนักเรียนคนดังกล่าว เข้ามาพูดคุยเพื่อวางแนวทางการดูแลร่วมกับผู้ปกครองในวันนี้ (20 พ.ค.) ด้วยแล้ว 

   พร้อมกันนี้ ทาง สพม.กทม. เขต 1 ได้เร่งดูแลความปลอดภัยนักเรียนในพื้นที่ กทม. โดยได้ลงพื้นที่บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียน พร้อมทั้งกำชับให้โรงเรียนดำเนินการคัดกรองข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายภาคเรียน เพื่อวางแผนดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนได้ทันท่วงที รวมถึงประสานการทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ เช่น พสน. เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ เพื่อตรวจตราและดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน และให้โรงเรียนปรับแผนเผชิญเหตุให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด

   นอกจากนี้ สพฐ. ยังได้กำชับแนวทางการป้องกันนักเรียนจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ดังนี้ 1.จัดทำนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นลายลักษณ์อักษร ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางที่หลากหลาย 2.จัดตั้งคณะทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ สำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในโรงเรียน 3.ติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ให้เห็นชัดเจนบริเวณทางเข้าโรงเรียนทุกช่องทาง 4.วางแผนและกำหนดกิจกรรมสอดแทรกเรื่องบุหรี่ทั้งในและนอกหลักสูตร 5.ส่งเสริมกิจกรรมร่วมรณรงค์ให้นักเรียนป้องกันการสูบบุหรี่ทั้งในและนอกโรงเรียน และร่วมรณรงค์บ้านและชุมชนปลอดบุหรี่ 6.จัดเวรยามครูทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อเฝ้าระวังในสถานที่เปลี่ยวร่วมกับตำรวจ และเชิญผู้ปกครองนักเรียนมาพูดคุย และ 7. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องบุหรี่ร่วมกับชุมชนผลักดันให้ผู้นำชุมชนมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ พร้อมชี้แจงและขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชนไม่ขายบุหรี่ให้กับนักเรียน

   "ทั้งนี้ รมว.ศธ. และเลขาธิการ สพฐ. มีความห่วงใยปัญหาเรื่องบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนในระยะยาว จึงขอความร่วมมือไปยังร้านค้าต่างๆ ไม่ขายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่รวมถึงสารเสพติดอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจตั้งแต่ในครอบครัว ทาง สพฐ. เองก็จะดำเนินการตามแนวทางการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียน โดยประสานกับเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ ให้การดูแลนักเรียนทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้ หากพบเหตุที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับนักเรียน สามารถแจ้งเหตุมายัง สพฐ. ที่ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. โทร. 0 2123 8789 เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว