09-07-2567

กอช. เปิดรับสมัครกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคกลาง ลว. หมดเขต 31 กรกฎาคม 2567 คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียดและใบสมัคร www.nsf.or.th/sites/default/files/ประกาศ คกก.กอช. เรื่อง รับสมัครกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคกลาง ลว.1 กค.67-ผสาน.pdf

กอช. เปิดรับสมัครกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคกลาง ลว.  หมดเขต 31 กรกฎาคม 2567 คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียดและใบสมัคร

www.nsf.or.th/sites/default/files/ประกาศ%20คกก.กอช.%20เรื่อง%20รับสมัครกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคกลาง%20ลว.1%20กค.67-ผสาน.pdf