09-07-2567

สกร. เปิดรับลงทะเบียน ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าร่วมโครงการฯ มอบสวัสดิการแด่ครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ มีระยะเวลาคุ้มครอง 90 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

   วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ SCB protect บริษัทในเครือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 มอบสวัสดิการแด่ครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ มีระยะเวลาคุ้มครอง 90 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา  โดยลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิผลประโยชน์วงเงินคุ้มครอง 101,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 90 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นี้เป็นต้นไป  

  

   โอกาสนี้ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้เข้าไปพบปะเยี่ยมเยียน ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้ความสนใจมาลงทะเบียน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ SCB protect บริษัทในเครือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มาให้บริการเพื่อมอบสวัสดิการแด่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในครั้งนี้อีกด้วย
สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิดังกล่าว ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทร สุนันท์ชัย (ชั้น 4) อาคารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ