19-02-2559

รายการตามตะวัน พุธที่ 20 มกราคม 2559

การอาบน้ำ ตัดขน ทำความสะอาดให้สัตว์เลี้ยงสำคัญอย่างไร ฟังคำแนะนำ จากสัตวแพทย์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ คุณหมอศิววัชร์  พานิชอนันต์กิจ จากโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณหมอวินัย  ชาญสายสาคร จากโรงพยาบาลสัตว์โอเอซิส พร้อมเปิดสายถามตอบได้ที่ 02-3545712และ 02-3545713  ติดตามฟังในรายการตามตะวัน ช่วงสารพันวันพุธที่ 20 มกราคม นี้ เวลา 14.10-15.00 น.