19-02-2559

รายการตามตะวัน พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559

การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด แม้จะสูงวัยแล้วก็ยังสามารถเรียนรู้ได้   ห้องรับแขกตามตะวัน พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม นี้ เวลา 14.10-15.00 น. คุณพิมลนรี  สูตรสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการพิเศษ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง สำนักอนามัย กรุงเทพ  จะมาบอกเล่าถึงกิจกรรมดีๆ ของโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้ และยังช่วยลดภาระครอบครัวได้อีกด้วย ร่วมสนทนาได้ที่ 02-3545712 และ 02-3545713