19-02-2559

รายการตามตะวัน พุธที่ 27 มกราคม 2559

สารพันวันพุธ 27 มกราคม นี้  พบกันอีกครั้งกับอาจารย์ ดร. ธเนศ  วีระศิริ  ที่ปรึกษาเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ที่จะมาให้ความรู้เรื่องการดูแล ปลูกสร้างบ้าน พร้อมตอบปัญหาที่คุณอยากรู้  เปิดสายร่วมพูดคุยได้ที่ 02-3545712 และ 02-3545713  อย่าลืม ติดตามรับฟังได้ในรายการตามตะวัน ช่วงสารพันวันพุธที่ 27 มกราคม นี้ เวลา 14.10-15.00 น.