19-02-2559

รายการตามตะวัน อังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

พบหมอตามตะวัน อังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์นี้  พบกับหมอตาเจ้าเก่า  รศ.นพ.วิชัย  ประสาทฤทธา  ที่จะมาตอบทุกปัญหาเรื่องดวงตา ร่วมพูดคุยและปรึกษาปัญหาได้ที่ ๐๒ ๓๕๔ ๕๗๑๒  และ ๐๒ ๓๕๔ ๕๗๑๓ ในพบหมอตามตะวัน อังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์นี้  เวลา ๑๔.๑๐ – ๑๕.๐๐ น.