19-02-2559

รายการตามตะวัน พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อคุณมีปัญหาด้านกฎหมาย ขอคำปรึกษาได้จากทนายอาสาของสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่ง-ประเทศไทย คุณเสาวลักษณ์  เหมรา  จะมาให้ความรู้พร้อมเตือนใจภัยสังคม และเปิดสายร่วมพูดคุยที่  02-3545712 และ 02-3545713  ติดตามฟังในรายการตามตะวัน ช่วงสารพันวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 14.10-15.00 น.