19-02-2559

รายการตามตะวัน อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่มีเรี่ยวแรง หรือริมฝีปากซีด ให้สงสัยว่าอาจมีภาวะโลหิตจางเกิดขึ้นได้  ติดตามฟังความรู้ได้จาก  นพ.อากาศ  พัฒนเรืองไล  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมที่ปรึกษากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่จะมาให้ความรู้เรื่อง โรคโลหิตจาง ว่าเกิดจากสาเหตุใดมีวิธีป้องกันหรือไม่ ร่วมสนทนาได้ที่ ๐๒ ๓๕๔ ๕๗๑๒  และ ๐๒ ๓๕๔ ๕๗๑๓  ในพบหมอตามตะวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์นี้  เวลา ๑๔.๑๐ – ๑๕.๐๐ น.