06-01-2560

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "ขึ้นรถตู้อย่างไร จึงจะปลอดภัย"

ปัจจุบันการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารเป็นที่นิยม และมีใช้บริการอย่างแพร่หลาย แต่มักปรากฎข่าวสารว่าการใช้รถตู้มีความไม่ปลอดภัยอยู่เป็นระยะ วันนี้เราจึงมี 10 เคล็ดลับ การเดินทางด้วยรถตู้โดยสารอย่างปลอดภัย ดังต่อไปนี้ค่ะ 

1.ต้องเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารป้ายเหลืองเท่านั้น 
2.ไม่ใช้บริการรถตู้โดยสารบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง 
3.ไม่ใช้บริการรถตู้โดยสารดัดแปลงเช่น เพิ่มจำนวนเบาะที่นั่ง หรือติดฟิล์มกรองแสดงเข้มเกินไป 
4.ไม่ใช้บริการรถตู้ที่ไม่ระบุเส้นทางข้างรถอาจเกิดอันตรายกับผู้โดยสารหรือขึ้นรถผิดทำให้เสียเวลา 
5.คาดเข็มขัดนิรภัยทันทีเมื่อขึ้นรถ เข็มขัดจะยึดตัวเราไว้กับเบาะหากรถหยุดกระทันหัน ช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
6.จำหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนให้ขึ้นใจ เช่น สายด่วนผู้คุ้มครองผู้โดยสายสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก 1584 ตำรวจทางหลวง 1193 สายด่วนตำรวจ 191 หรือเบอร์ของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารที่ติดไว้ก็สามารถโทรแจ้งได้เช่นกัน นอกจากนี้ควรมีเบอร์สายด่วนฉุกเฉินเวลาเกิดอุบัติเหตุ เช่น สายด่วน 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
7.ขณะรถตู้โดยสารเติมเชื้อเพลิงต้องลงจากรถทุกครั้ง เพราะแรงดันก๊าซจะสูงที่สุดขณะเติม อาจระเบิดขึ้นได้ 
8.ไม่ใช้บริการรถตู้โดยสารเมื่อต้องเดินทางเกิน 300 กิโลเมตร กรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้รถตู้โดยสารให้บริการได้ในระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตรเท่านั้น เพราะหากไกลกว่านั้นอาจทำให้พนักงานขับรถอ่อนเพลียจนเกิดอุบัติเหตุและยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทำผิดกฎหมายด้วย 

9.ไม่ทนนั่งรถตู้โดยสารอันตราย เช่น ขับรถเร็วน่าหวาดเสียว คนขับหลับใน สภาพรถทรุดโทรม บริการไม่สุภาพ ควรเตือนหรือรีบแจ้งทันที 
10.ไม่ขึ้นหรือลงรถตู้โดยสารนอกป้ายและจุดจอด เพราะจะก่อให้เกิดอันตรายจากรถที่แล่นมาเฉี่ยวชน หรืออันตรายจากมิจฉาชีพที่ซุ่มอยู่