19-04-2560

ภาษาไทยใช้ให้ถูก

ภาษาไทยใช้ให้ถูก เสวก แปรก

   ภาษาไทยมีลักษณะอยู่ประการหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไรนัก อาจเป็นเพราะ ความยุ่งยากในการอ่านออกเสียงคำนั้น ๆ นั่นคือ คำ ๆ หนึ่งอาจอ่านได้มากกว่าหนึ่งแบบ ซึ่งกมีอยู่ มากมายหลายคำทีเดียว วันนี้จะนำคำที่มีลักษณะดังกล่าวนี้มาบอกเล่าถึงวิธีจดจำในการอ่านว่าอ่าน อย่างไร

   คำแรก คือ เสวก (เส - วก ) คำนี้โดยทั่วไปเรามักอ่านว่า สะเหวก เช่น นายเสวก หรือ คุณ เสวก คำนี้ที่ถูกต้องจะอ่านว่า เส - วก หมายถึง ข้าราชการในราชสำนัก ซึ่งเรา อาจมีวิธีจดจำง่ายๆ จากคำว่า เสวกามาตย์ (เส-วะ-กา-มาด) ที่หมายถึง ข้าราชการและอำมาตย์ในพระราชสำนักก็ได้ เพราะคำนี้อ่านเรียงพยางค์ ทำให้เราจำคำ เส – วก ได้ เส - วก เส - วะ - กา แต่ถ้าคำนี้เป็นชื่อ เฉพาะ เช่น ชื่อคนจะอ่านว่า สะเหวก ก็ได้

   อีกคำหนึ่งคือ แปรก (ปะแหรก) คำนี้หลาย ๆคน มักอ่านออกเสียงเป็นแบบคำควบกล้ำ เหมือนคำว่า แปลก ที่แปลว่า แตกต่างไปจากที่เคยรู้ เคยเห็น แปรก คำนี้อ่านสองพยางค์เป็นการอ่าน แบบอักษรนำ หมายถึง เครื่องเกวียน หรือ รถชนิดหนึ่งสำหรับประกบหัวเพลากับคานกันลูกล้อไม่ให้ เลื่อนหลุด ในอีกความหมายหนึ่งของคำว่า แปรก ใช้เรียกผู้หญิงที่มีเสียงดัง ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้าน เราจะเรียกว่า แม่แปรก นอกจากนี้คำว่า แม่แปรก ยังหมายถึง ช้างพังที่เป็นหัวหน้าโชลงอีกด้วยค่ะ

 

ภาษาไทยใช้ให้ถูก สำนวน ไก่

   คนไทยมีนิสัยเจ้าบทเจ้ากลอนมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว และนิสัยอันนี้ก็ได้ตกทอดมาถึงคนรุ่น ปัจจุบันซึ่งนิสัยเจ้าบทเจ้ากลอนนี้เองที่ทำให้ภาษาไทยมีสำนวนที่มีความคล้องจองเกิดขึ้นมากมาย และที่มาของสำนวนก็ได้มาจากสิ่งที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ที่อยู่รอบ ๆตัว อย่างเช่น สำนวนที่มีที่มาจากสัตว์ประเภท ไก่ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายสำนวน ดังนี้

ไก่แก่แม่ปลาช่อน สำนวนนี้มีสัตว์ทั้ง ไก่ และ ปลาช่อน เข้ามาเกี่ยวข้อง มีความหมายว่า หญิงค่อนข้างมีอายุที่มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมาก อีกทั้งยังมีกิริยาจัดจ้านอีกด้วย

ไก่รองบ่อน หมายถึง ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรอง ซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ หมายถึง ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน

ไก่อ่อน หมายถึง อ่อนหัดยังไม่ชำนาญ

ไก่โห่ หมายถึง เวลารุ่งสาง หรือ ก่อนเวลา เช่นพูดว่า มาตั้งแต่ไก่โห่ มาก่อนไก่ หมายถึง มาแต่มืดตั้งแต่ไก่ยังไม่ขัน ก่อนไก่ หมายถึง ไก่ยังไม่ตื่น ไก่ยังไม่ขัน

ไก่กินข้าวเปลือก หมายถึง กินสินบน สำนวนนี้ถ้าพูดให้เต็มๆ จะได้ว่า ไก่ยังกินข้าวเปลือก อยู่ตราบใด คนก็ยังกินสินบนอยู่ตราบนั้น

ไก่ขึ้นรัง หมายถึง เวลา พลบค่ำ นั่นเอง