02-11-2560

ภาษาไทยใช้ให้ถูก

ภาษาไทยใช้ให้ถูก ญาติ

ญาติ เมื่ออยู่คำเดียวโดด ๆ ออกเสียงว่า ยาด หมายถึง คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อ สายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ เช่น เป้กับป้อมเป็นญาติกัน ญาติ เมื่อมีคำมาต่อท้าย จะออกเสียงว่า ยาติ หรือ ยาดติ เช่น คำว่า ญาติเภท (ยา ติ เพด) มีความหมายว่าการแตกระหว่างญาติ และมีเพียงคำเดียวที่ออก เสียงว่า ยาติ ค่ะ ส่วนคำว่า ญาติกาหรือญาติโกโหติกา ออกเสียงว่า ยาดติกา และ ยาดติโกโหติกา อีกคำหนึ่งที่ออกเสียงว่า ยาดติ คือคำว่า ญาติธรรม มีความหมายว่า ญาติในทางธรรม ผู้มี ความสัมพันธ์กันฉันญาติเพระนับถือศาสนา หรือ ลัทธิของศาสนาร่วมกัน ส่วนคำว่า ญาติมิตร ออก เสียงว่า ยาดมิด ไม่ใช่ ยาดติมิด

หลายคนอาจคิดว่า เขียนคล้ายกัน ทำไมออกเสียงต่างกัน แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า คำไหนออกเสียงอย่างไร ก็คงต้องตอบว่า ต้องฟังและอ่านให้มาก ๆ หมั่นเปิดพจนานุกรมให้บ่อย ๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้มีแอพพลิเคชั่นที่สามารถดาวน์โหลดพจนานุกรมมาเปิดดูได้ง่าย ๆบนสมาร์ทโฟน ทำให้สะดวกในการหาคำตอบที่ถูกต้อง

 

ภาษาไทยใช้ให้ถูก เท่ โล่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าจะกล่าวว่าการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมักจะมีข้อผิดพลาดให้ได้พบเห็นกันอยู่บ่อยๆ คงไม่ เกินความเป็นจริง บ้างก็เกิดจากความตั้งใจ คือรู้แล้วว่าจะต้องเขียนหรือสะกดอย่างไร แต่ก็จะเขียนให้ ผิดเสียอย่างนั้น บ้างก็เกิดจากความไม่รู้หรือเป็นเพราะเห็นคนอื่นเขาเขียนอย่างนี้ก็เขียนตามเขา ดังนั้น เราจึงพบเห็นได้ว่า มีผู้เขียนคำที่ไม่น่าจะผิดแต่ก็ผิด เช่น คำว่า เท่ คำว่า โล่ อย่างนี้เป็นต้น

เท่ เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง เอียงน้อยๆ (มักใช้แก่การสวมหมวก) หรือ หมายถึง โก้เก๋ เช่น แต่งตัวเท่ ตัวอย่าง วันนี้เป้แต่งตัวเท่จัง มีนัดกับสาวที่ไหนหรือ แต่เท่าที่พบเห็น มักจะเขียน เท่ เป็น เท่ห์ ก็ไม่เห็นว่ามันจะเท่ตรงไหน

ส่วนคำว่า โล่ ก็เช่นกัน เราจะคุ้นกับคำว่า โล่ ในความหมายที่ว่าเป็นเครื่องหมายสำหรับมอบ ให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาเป็นต้น แต่คำว่า โล่ ยังหมายถึง เครื่องปิดป้องศัสตราวุธ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำด้วยโลหะ หรือหนังดิบ ด้านหลังมีที่จับ นอกจากนี้ คำว่า โล่ ยังหมายถึง การเอาคนหรือสิ่งอื่นต่างโล่ เพื่อกันความเสียหายแก่ตัว เช่น เขาเอาฝูงชนมาเป็นโล่ป้องกันตัวเอง และ โล่ ยังหมายถึง ชื่อแพรชนิด หนึ่งที่มีเส้นไหมโปร่ง อีกด้วย ที่ต้องนำมาบอกกล่าว เพราะหลายคนยังเข้าใจผิดว่า โล่ เขียนแบบ เดียวกับ โลหะ ดังนั้น จึงเขียน โล่ เป็น โล่ห์ ซึ่งไม่ถูกต้อง เท่ โล่ สะกดง่าย ๆ ตรงตัวค่ะ