22-01-2561

ภาษาไทยใช้ให้ถูก

ภาษาไทยใช้ให้ถูก การมีมาก

   ภาษาไทยเรามีคำที่ใช้แสดงให้เห็นถึงการมีปริมาณมากอยู่หลายคำทีเดียวนะคะ นับเป็นความร่ำรวยถ้อยคำของภาษาไทยนั่นเอง คำที่เราใช้บอกให้รู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มีอยู่มาก ได้แก่คำว่า มากมาย มหันต์ เยอะ แยะ เยอะแยะ อนันต์ ชุก ชุม ชุกชุม ดก อุดมสมบูรณ์ เพียบ เป็นก่ายเป็นกอง เป็นกอบเป็นกำ เนืองนอง โข อักโข บานตะเกียง บานตะไท บานเบิก พะเรอเกวียน อื้อ อื้อซ่า

   แม้ว่าคำที่ยกมาเหล่านี้จะมีความหมายว่า มาก แต่บางคำก็เป็นคำที่ใช้เฉพาะสิ่งอย่าง ไม่สามารถใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่าง ยกตัวอย่าง คำว่า มหันต์ อนันต์ ดก ชุก ชุม อุดมสมบูรณ์ เนืองนอง เป็นต้น

มหันต์ คำนี้ใช้กับสิ่งที่เป็นโทษ เช่น โทษมหันต์

อนันต์ มักใช้กับสิ่งที่มีประโยชน์ ให้คุณ เช่น ยานี้มีคุณอนันต์

ดก มักใช้กับสิ่งที่เกิดมีขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ดอกดก ผลดก ลูกดก ผมดก

ชุก มักใช้กับฝน งาน และ ผลไม้ที่มีตามฤดูกาล เช่น ปีนี้ฝนชุกนะ หมู่นี้งานเขาชุกเป็นพิเศษ เลยไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัว

ชุม มักใช้กับสัตว์ แมลง และผู้ประพฤตมิชอบ เช่น น้ำเน่ายุงจึงชุม ป่าแถบนี้เสือชุมนะ หรือ กลางค่ำกลางคืนอย่าออกไปไหนเลย แถวนี้โจรชุม

อุดมสมบูรณ์ มักใช้กับอาหาร เช่น ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์

เนืองนอง มักใช้กับทรัพย์สินที่มีมากต่อเนื่องไม่ขาดสาย เช่น เขามีทรัพย์สินเนืองนองแล้วยังไม่รู้จักพอ ไม่รู้จะโลภไปไหน อย่างนี้เป็นต้น

 

ภาษาไทยใช้ให้ถูก สำนวนชายเจ้าชู้

   สังคมไทยในอดีต ผู้ชายไทยมักจะมีภรรยาได้หลาย ๆ คน โดยไม่ได้เป็นข้อน่ารังเกียจแต่อย่างใด เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นชนชั้นสูง มียศ มีฐานะ การมีภรรยาหลายคนนัยว่าเป็นการเสริมบารมี แต่ในยุคปัจจุบันสังคมเปลี่ยน ความคิดเปลี่ยน ผู้ชายที่มีภรรยาหลายคนมักจะถูกตำหนิ หรือ ต่อต้าน เพราะการมีภรรยาหลายคนเหมือนเป็นการกดขี่ข่มเหงผู้หญิง แม้สังคมเปลี่ยน ความคิดเปลี่ยน แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ชายไทยส่วนหนึ่งยังไม่เปลี่ยนนั่นคือ นิสัยความเจ้าชู้ที่มีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษก็ว่าได้ จึงได้เกิดมีสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับความเจ้าชู้ของผู้ชายอยู่หลายสำนวนทีเดียว

สำนวนแรกคือ เจ้าชู้ประตูดิน หมายถึง ชายเจ้าชู้ที่เกี้ยวไม่เลือกหน้า สำนวนนี้มีต่อว่า เจ้าชู้ประตู ดิน หมูหมาเกี้ยวสิ้นไม่เลือกหน้า

เจ้าชู้ไก่แจ้ หมายถึง ชายเจ้าชู้ที่ชอบแต่งตัวกรีดกรายไปมากอวดสาวๆ เปรียบได้กับไก่แจ้ที่เวลาเห็นตัว-เมียมักจะขยับปีกน้อย ๆ ก้าวเซเข้าไปหา แสดงกิริยาคล้าย ๆ จะเกี้ยวตัวเมีย อากัปกิริยาที่ไก่ทำดังกล่าวเรียกกันว่า กรีด ผู้ชายที่ทำท่าเจ้าชู้กรีดกรายไปมาให้ผู้หญิงเห็น จึงเรียกกันว่า เจ้าชู้ไก่แจ้ค่ะ

เจ้าชู้ยักษ์ หมายถึง ผู้ชายที่เข้าเกี้ยวผู้หญิงโดยใช้วิธีพรวดพราดเข้าถึงตัวไขว่คว้าจับต้อง หักหาญผู้หญิงเอาด้วยกำลังของตน แสดงกิริยาท่าทางทำนองเดียวกับยักษ์ที่กล่าวในเรื่องโขนละครหรือที่โขนละครแสดง ผู้ชายที่เกี้ยวผู้หญิงแบบนี้ เรียกกันว่า เจ้าชู้ยักษ์ค่ะ