23-11-2561

ภาษาไทยใช้ให้ถูก

ภาษาไทยใช้ให้ถูก เฝ้า เฝ้าฯ

   หลาย ๆคน โดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศ อ่านข่าว ออกตามสื่อต่าง ๆ เมื่อพบคำว่า เฝ้าและ เฝ้า ฯ จะเกิดความงุนงงว่า ควรจะอ่านว่าอย่างไร และ เฝ้า กับ เฝ้า ฯ ใช้แตกต่างกันอย่างไร ภาษาไทย ใช้ให้ถูกจึงหาคำตอบมาให้ความกระจ่างกันเฝ้า นอกจากจะเป็นคำสามัญที่มีความหมายว่า ระวังดูแล รักษา มุ่งทำแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว เฝ้า ยังเป็นคำราชาศัพท์ที่มีความหมายว่า ไปพบ ไปหา ซึ่งใช้แก่พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า หรือ พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า หรือ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า เช่น หม่อมเจ้า... มีรับสั่งให้คุณพ่อไปเฝ้าที่ตำหนัก ความหมาย ก็คือ หม่อมเจ้า... มีคำสั่งให้คุณพ่อไปหาที่ตำหนัก ส่วน เฝ้า ฯ มีความหมายเหมือนกับเฝ้าคือ เข้าพบ แต่ใช้แก่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดยเวลาอ่านจะต้องอ่านว่า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฝ้าทูลละอองธุลี พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฝ้า ฯ ใช้แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ใช้ว่า เฝ้าทูลละอองพระบาท ค่ะ  ดังนั้น คำว่า เฝ้า ฯ เวลาอ่านจะต้องดูข้อความที่แวดล้อมด้วยนะคะ จึงจะทราบว่าจะต้องอ่านว่า อย่างไร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท หรือ เฝ้าทูลละอองพระบาท

 

ภาษาไทยใช้ให้ถูก รับเสด็จ

วันก่อนมีน้องที่รู้จักกันเล่าว่าเขาฟังรายการวิทยุรายการหนึ่งแล้วได้ยินผู้จัดรายการใช้คำว่า ถวายการรับเสด็จ น้องฟังแล้วสงสัยว่าถูกต้องหรือไม่ จึงมาถามเพื่อให้เกิดความแน่ใจเผื่อว่าวันข้างหน้า จะต้องใช้คำราชาศัพท์จะได้ใช้ให้ถูก

คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีและคิดว่าคงจะมีคนอีกไม่น้อยที่ยังไม่ทราบว่า การรับเสด็จ ควรจะต้องใช้ อย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมการรับเสด็จ เรามีราชาศัพท์ใช้ว่า เฝ้า ฯ รับเสด็จ อ่านว่า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ หรือ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เวลาเขียนคำว่า เฝ้า จะต้องใส่ไปยาลน้อยด้วยทุกครั้ง และอีกคำหนึ่งคือ เฝ้ารับเสด็จ ซึ่งใช้แก่พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า หรือ พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า หรือ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า ตัวอย่างเช่น ประชาชนเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา มาตุ ในโอกาสเสด็จทรงเปิดงาน  นอกจากที่มีผู้ใช้คำว่า ถวายการรับเสด็จแล้ว อีกคำหนึ่งที่มักมีผู้ใช้กันอยู่มากคือ ถวายการต้อนรับ นี่ก็ไม่ถูกต้องเช่นกันถ้าจะใช้คำราชาศัพท์ให้ถูก ก็ต้องใช้ว่า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ หรือ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ หรือ เฝ้ารับเสด็จ เท่านั้น