31-05-2562

ภาษาไทยใช้ให้ถูก

ภาษาไทยใช้ให้ถูก เรื่องของตาล

ได้เคยนำเรื่องของกล้วยที่มีคำศัพท์เรียกส่วนต่าง ๆ ของมันตั้งแต่ลำต้นจนถึงใบ ผล แตกต่างไป จากพืชชนิดอื่น มาบอกเล่าให้ทราบกันในคอลัมน์นี้กันมาแล้ว คราวนี้มีเรื่องของต้นตาลมาบอกเล่ากันให้ รู้จักดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ

ตาล เป็นปาล์มชนิดหนึ่ง ใบใหญ่ ดอกแยกเพศ อยู่ต่างต้น ต้นเพศผู้ออกดอกเป็นงวง ต้นเพศเมีย ออกดอกเป็นช่อเดี่ยว ๆ ผลใหญ่กลมโตเป็นทะลาย ภายในผลมีเมล็ดเรียกว่า เต้า น้ำหวานที่ออกจากงวงของต้นเพศผู้ เรียกว่า น้ำตาลสด ใช้ทำน้ำตาลได้ ตอนหัวของผลอ่อน เรียกว่า หัวตาล นำมาต้มแกงกินได้ เมื่อเต้ายังอ่อน เรียกว่า ลอนตาล หรือ ตาลเฉาะ เนื้อในลอนตาลนิยมกินสดหรือนำมาทำของหวานคือ ลูก ตาลลอยแก้ว จาวที่เกิดจากเมล็ดแก่ที่งอกแล้ว เรียกว่า จาวตาล เชื่อมกินได้ น้ำคั้นจากลูกตาลสุก นำมา ผสมทำขนม เรียกว่า ขนมตาล

นอกจากนี้ยังมีสำนวนว่า ตาลยอดด้วน หมายถึง คนที่ไม่มีทางเจริญก้าวหน้าต่อไปอีกแล้ว หรือคนที่ไม่มีบุตรสืบตระกูล หรือ หมายถึง พระภิกษุที่ต้องอาบัติปาราชิกไม่อาจกลับมาบวชใหม่ได้ เราเรียกบุคคลเหล่านี้ว่า ตาลยอดด้วน ค่ะ

 

 

ภาษาไทยใช้ให้ถูก ลูกทรพี

ท่านผู้อ่านคงจะได้รับข่าวจากสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอๆ กรณีที่ลูกเมายาเสพติด คลั่งยาแล้วฆ่า หรือทำร้ายพ่อแม่ หรือ อาจจะด้วยสาเหตุอื่น ๆ ก็ตาม สื่อก็มักจะพาดหัวข่าว หรือ เขียนข่าวในทำนองว่าผู้ที่ทำร้ายพ่อแม่ว่าเป็นลูกทรพี

ลูกทรพี หมายถึง อะไร มีที่มาอย่างไร ผู้ที่เรียนวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาแล้วก็คงจะพอทราบความหมาย แต่หากคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้เรียนรามเกียรติ์ ก็อาจไม่ทราบถึงความเป็นมา ลูกทรพี หมายถึง ลูกอกตัญญูที่ฆ่าหรือทำร้ายพ่อแม่ของตน สำนวนลูกทรพี มีที่มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ เนื้อเรื่องมีว่า ทรพีเป็นลูกของทรพา ซึ่งเดิมเป็นยักษ์ชื่อ นนทกาล มีหน้าที่เฝ้าประตูกำแพงในอุทยานของพระอิศวร นนทกาลมีใจรักนางฟ้า ซึ่งมีหน้าที่เก็บดอกไม้ถวายพระอิศวร ได้ปาดอกไม้ไปให้นางฟ้า นางฟ้าก็ไปฟ้องพระอิศวร นนทกาลจึงถูกพระอิศวรสาปให้มาเกิดในโลกมนุษย์เป็นควาย ชื่อ ทรพา และให้ตายเพราะลูกที่ชื่อ ทรพี ทรพาจึงฆ่าลูกที่เป็นควายตัวผู้ทุกตัว ต่อมาเมียตัวหนึ่งของทรพาชื่อนาง นิลกาสรแอบหนีไปออกลูกในถ้ำสุรกานต์ นางให้ชื่อลูกว่า ทรพี และได้เล่าเรื่องที่ทรพาฆ่าลูกให้ทรพีแม่ควายได้ฝากลูกไว้กับเทวดาประจำถ้ำ ทรพีมีเทวดามาคอยคุ้มครองทำให้มีพลังเก่งกล้า ในที่สุดทรพีก็ ฆ่าทรพาผู้เป็นพ่อตาย จึงเป็นที่มาของสำนวน ลูกทรพี และใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน โดยหมายถึง ผู้ที่ อกตัญญู ทำร้าย หรือ ฆ่าพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณค่ะ