06-07-2565

รอบรู้ Energy กับ กฝผ ตอนที่ 28 โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ