08-09-2565

รอบรู้ Energy กับ กฝผ ตอนที่ 46 ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าช่วงหน้าฝน