08-09-2565

รอบรู้ Energy กับ กฝผ ตอนที่ 48 โมเดลเศรษฐกิจ BCG economy