08-09-2565

รอบรู้ Energy กับ กฝผ ตอนที่ 51 ไฟฟ้าจากเขื่อน