14-11-2565

รอบรู้ Energy กับ กฝผ ตอนที่ 64 เชียงใหม่ Light Up เที่ยววัดสวยยามค่ำคืน

ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง “รอบรู้ Energy 5 นาทีกับ กฟผ.” วันนี้ทางรายการของเรามีข่าวสารความรู้ด้านพลังงานในโครงการ “เชียงใหม่ Light Up เที่ยววัดสวยยามค่ำคืน” มาเล่าให้ทุกคนฟังกัน จะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ

     ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา หากใครได้มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ยามค่ำคืน ก็จะได้พบกับการประดับไฟฟ้าส่องสว่างสวยงามตามแหล่งท่องเที่ยวแลนมาร์คที่สำคัญ เช่น ถนนคนเดิน และวัดต่างๆ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเดินเที่ยวชมและถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการ“เชียงใหม่ Light Up”

    โครงการ “เชียงใหม่ Light Up” เป็นโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูงและพลังงานแสงอาทิตย์ เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. และ หน่วยงานพันธมิตรอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นการเปิดมุมมองการท่องเที่ยวใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 และยังเป็นการสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

    นอกจากโครงการจะมุ่งพัฒนาศาสนสถาน โดยเฉพาะวัด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับสากล ส่งเสริม ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสร้างความปลอดภัยภายในวัดด้วยไฟส่องสว่างสวยงามยามค่ำคืนแล้ว ยังมุ่งส่งเสริมนวัตกรรมพลังงานที่มีประสิทธิภาพในศาสนสถาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สนองเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างที่ประหยัดพลังงาน และให้ความสว่างกว่าหลอดไฟชนิดอื่นๆ นั่นคือ ระบบไฟส่องสว่างประสิทธิภาพสูง LED 3 ประเภท ได้แก่

1. LED Floodlight (ฟลัดไลท์ LED) เหมาะสำหรับการให้แสงในบริเวณพื้นที่กว้าง เช่น สนามหญ้า ซึ่งฟลัดไลท์ led จะทำงานได้ดีและเหมาะสมกับพื้นที่ขนาดใหญ่

2. LED Street-Light หรือโคมไฟถนน ที่เหมาะสำหรับส่องสว่างให้กับไฟทางสาธารณะและพื้นถนน และ

3. Solar LED Street-Light หรือ ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโคมไฟถนน LED แบบมีแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ในตัว แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าและกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้ในเวลากลางคืน

    ปัจจุบันโครงการได้ติดตั้งหลอด LED ทั้ง 3 ประเภท รวม 106 โคม นำร่องในบริเวณ 7 วัด บนเส้นทางถนนคนเดินท่าแพ ได้แก่ วัดหมื่นล้าน วัดพันอ้น วัดสำเภา วัดพันเตา วัดชัยพระเกียรติ วัดทุงยู และวัดศรีเกิด ซึ่งคาดว่าสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 57,800 หน่วยต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้ถึง 30 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี นับเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความสวยงามให้กับสถานที่ และมุ่งผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการชั้นนำระดับสากล

    นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการการใช้งาน ควบคุมการเปิด-ปิดไฟระยะไกลผ่าน Mobile Application ที่สามารถติดตามข้อมูลการใช้งาน และแสดงสถานะเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แสดงค่ากำลังไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน และย้อนหลัง พร้อมแสดงภาพจากระบบกล้อง CCTV โดย กฟผ. จะร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการตรวจติดตามและประเมินผลกระทบของโครงการในมิติต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเหมาะสมและความคุ้มค่า ประกอบการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป

    โดยโครงการได้เริ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 มีการเปิดไฟส่องสว่าง (Light Up) วัดทั้ง 7 รวมถึงมีซุ้มเกมงานวัดให้นักท่องเที่ยวร่วมเล่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมจัดแสดงสินค้าชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนรอบ กฟผ. ให้นักท่องเที่ยวเลือกช้อปอีกด้วย ใครมีโอกาสได้มาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมเข้าชมความงดงามยามค่ำคืนของถนนคนเดินท่าแพ และวัดทั้ง 7 แห่ง ได้ทุกวันอาทิตย์ และวันสำคัญทางศาสนาตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปค่ะ

กลับมาพบกับสาระความรู้ด้านพลังงานกันได้ใหม่ในตอนหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ