14-12-2565

รอบรู้ Energy กับ กฝผ ตอนที่ 75 “EGAT One” Application

   EGAT One เป็น Application ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของเขื่อนของ กฟผ. ได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว สร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนได้ โดยใน Application นี้ จะแสดงข้อมูลในหลากหลายด้าน ทั้งข้อมูลเหตุการณ์แผ่นดินไหว สถานะความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน รวมถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกของแต่ละเขื่อน ข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีตรวจวัดโดยรอบเขื่อน พร้อมทั้งข่าวประกาศและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์จากทุกเขื่อนของ กฟผ. เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ให้สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตนเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ หรือสถานการณ์น้ำหลาก เป็นต้น

   โดย “EGAT One” เป็น Application ที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากการรวม 2 Application ที่มีอยู่เดิมเข้าด้วยกัน นั่นคือ “EGAT Water” และ “Dam Safety” โดย “EGAT Water” เป็น Application ที่รายงานสถานการณ์น้ำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำ ของ กฟผ. ส่วน “Dam Safety” เป็น Application ที่รายงานผลการประเมินสถานะความปลอดภัยเขื่อนด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ทำให้ Application “EGAT One” สามารถแสดงข้อมูลของเขื่อนได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ภายใต้การใช้งานเพียง Application เดียวเท่านั้น

   นอกจากนี้ การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ประจำอยู่แต่ละเขื่อน ก็ยังคงปฏิบัติกันเป็นประจำทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือนเช่นกัน ผ่านภารกิจการวัดการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของตัวเขื่อน การตรวจสอบสภาพผิวของตัวเขื่อนด้วยสายตา และการตรวจสอบความมั่นคงของแนวเขื่อนจากเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือตรวจวัดแรงดันน้ำ เพื่อติดตามแรงดันน้ำในตัวเขื่อนและฐานราก เครื่องมือตรวจวัดอัตราการไหลซึมของน้ำผ่านตัวเขื่อน และเครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำใต้ดิน เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการเหล่านี้เป็นประจำ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อประชาชนว่า เขื่อนของ กฟผ. มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการชลประทาน เกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค ผลักดันน้ำเค็ม รักษาระบบนิเวศรวมทั้งการเก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาการเกิดอุทกภัยของพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน และผลพลอยได้สำคัญที่ได้จากน้ำทุกหยดที่ปล่อยผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าสร้างความสุขให้กับประชาชนได้

   เรียกได้ว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นประโยชน์ทั้งต่อ กฟผ. เอง และต่อประชาชนทุกคน เพราะถึงแม้จะมีการดูแลและตรวจสอบเขื่อนจากผู้เชี่ยวชาญที่ประจำอยู่แต่ละเขื่อนแล้ว แต่เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมานั้น ส่งผลให้เราสามารถลดกระบวนการทำงานลง พร้อมทั้งสามารถตรวจติดตามพฤติกรรมของเขื่อน สถานการณ์แผ่นดินไหว และสถานการณ์น้ำของเขื่อนต่างๆได้สะดวกและรวดเร็ว สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน และชีวิตประชาชนโดยรอบเขื่อน พี่ๆน้องๆทุกคนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันใจด้วย Application “EGAT One” โดยสามารถดาวน์โหลดได้โดยการค้นหาคำว่า EGAT One ใน App Store และ Google Play Store ค่ะ

   แล้วกลับมาพบกับสาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับพลังงานได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ