10-03-2566

คุยกรุบกริบ by Egat ตอนที่ 8 เรื่อง...EleX by EGAT ที่แม่ฮ่องสอน

    ตอนนี้ที่จ.แม่ฮ่องสอน กฟผ. ได้ไปเปิดสถานีชาร์จ EleX by EGAT เต็มรูปแบบแห่งแรก ส่งเสริมระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้า  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ smart city  มุ่งพัฒนาแม่ฮ่องสอนสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว  พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ

            โดยทางจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับกฟผ.  ภายใต้โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดพิธีเปิดสถานีชาร์จ   EleX by EGAT   เต็มรูปแบบแห่งแรกของจ.แม่ฮ่องสอน  โดยมี  นาย เชษฐา โมสิกรัตน์   ผู้ว่าราชการจ.แม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์กฟผ. รักษาการพลังงานจ.แม่ฮ่องสอน   หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ. จ.แม่ฮ่องสอน

            ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจ.แม่ฮ่องสอนได้กล่าวนะคะว่า  สถานีชาร์จ EieX by EGAT จะมีส่วนสำคัญในการเติมเต็ม  และยกระดับคุณภาพชีวิต  ตลอดจนดูแลสังคมเมืองของจ.แม่ฮ่องสอน ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว มีความมั่นคงทางด้านไฟฟ้า ด้วยพลังงานที่สะอาด  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจ.  ที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานไฟฟ้า  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   ด้านนายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน  รองผุ้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าวว่า สถานีชาร์จแห่งนี้จะช่วยสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ที่จ.แม่ฮ่องสอน  พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจ และเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถ EV  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอน สู่เมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ EGAT Carbon Neutrality ภายในปี 2050  สถานีชาร์จแห่งนี้ รองรับการใช้งาน 2 ช่องจอด  ประกอบด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว ( DC fast charge)  ขนาด 125 กิโลวัตต์ 2 หัวชาร์จ  และแบบชาร์จด้วยความเร็วปกติ ( AC normal charge)  ขนาด 22 กโลวัตต์ 2 หัวชาร์จ    ซึ่งสามารถใช้งานผ่าน application ElaXA   และนอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ก่อสร้างสถานีชาร์จ EleX by EGAT   ที่ อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอนด้วย  เพื่อเตรียมรองรับผู้ที่เดินทางจากจ. เชียงใหม่   ผ่านทางอ.ปาย   มายังจ.แม่ฮ่องสอน  ตลอดจนรองรับขนส่งสาธารณะไฟฟ้าเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ที่จะเปิดให้บริการในอนาคตด้วย    ปัจจุบัน กฟผ.เปิดให้บริการสถานีชาร์จ ElaX by EGAT  พร้อมสถานีพันธมิตรในเครือข่าย EleXA แล้ว 98 สถานีทั่วประเทศ  และตั้งเป้าขยายเพิ่มสู่ 150  สถานี ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับ และสร้างความมั่นใจ  ให้กับผู้ใช้รถ  EV  ตลอดการเดินทาง

   จ.แม่ฮ่องสอนนี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของบ้านเรากันเลยนะคะ ไม่ต้องพูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ คนไทยก็มีไม่น้อย ที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนในช่วงปลายปี ถึงต้นปี เนื่องจากจะไปสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็น  หมอกหนาๆ จนได้ฉายาว่าเมืองในหมอก ทิวทัศน์ที่สวยงาม แถมยังมีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์จากหลายชาติพันธุ์  ที่พักสะดวกสบาย ท่ามกลางธรรมชาติ  ร้านอาหารราคาหลักร้อย  แต่วิวหลักล้าน   และเดี๋ยวนี้ท่านที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ก็สามารถไปเที่ยวได้อย่างไม่ต้องกังวลแล้วนะคะ เพราะมีสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ที่แม่ฮ่องสอนแล้ว ไกลแค่ไหนก็ไปได้ถึง  ช่วงนี้ไม่ค่อยหนาวแล้ว ท่านใดยังไม่ได้ไป ช่วงปลายปีวางแผนการเดินทางไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนกันค่ะ

 

……………………...กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย  EGAT For ALL ……..