30-03-2566

คุยกรุบกริบ By EGAT ตอนที่ 26 เรื่อง กฟผ.แนะวิธีป้องกันฝุ่น PM . 2.5

   ช่วงนี้เรื่องที่นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างมาก ก็คือเรื่องของฝุ่น PM. 2.5 นะคะ สังเกตุได้จากท้องฟ้าในช่วงนี้ ดูเหมือนจะปกคลุมไปด้วยหมอก  แต่แท้จริงแล้วเป็นฝุ่นควันมี่มีมากเกินค่ามาตรฐาน  โดยเฉพาะฝุ่นขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือที่เราเรียกกันว่าฝุ่น PM. 2.5  ที่เกิดจากการเผาไหม้  ทั้งจากยานพาหนะ  การเผาวัสดุทางการเกษตร ไฟป่า  และกระบวนการทางอุตสาหกรรม  ซึ่งขนจมูกของคนไม่สามารถคัดกรองได้  ส่งผลให้ฝุ่น PM.2.5  ผ่านเข้าไปยังถุงลมในปอด ซึ่งถ้าหากได้รับในปริมาณมาก และสะสมเป็นเวลานาน จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลง เกิดหลอกลมอักเสบ หอบหืดกำเริบ  และเพิ่มความเสี่ยงในโรคมะเร็งปอด

   กฟผ. มีความห่วงใยประชาชน วันนี้จึงจะมาแนะนำและเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย ที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการป้องกันฝุ่น PM. 2.5 ซึ่งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้แนะนำว่า เมื่อค่า PM. 2.5 รายชั่วโมงสูงกว่า 50ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร บุคคลทั่วไปควรลด  และปรับเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง  โดยควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา  

   อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดนั้นมีหลายประเภท แต่บางประเภทไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่น PM. 2.5   ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งประเภทของหน้ากากอนามัยไว้ 8 ประเภท ดังนี้นะคะ คือ 1.หน้ากาก  N 95 ซึ่งเป็นหน้ากากที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหน้ากากอนามัยทั่วไป ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ในระดับดีมาก และยังป้องกันเชื้อโรคขนาดเล็กมากๆ ทั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ และสารคัดหลั่งจากผู้อื่น /   2.หน้ากาก FFP 1 ป้องกันสารเคมีโฟมโลหะ ฝุน ควัน และเชื้อโรคได้ดีพอๆกับ N.95 / 3. หน้ากาก super 3 D ป้องกันเชื้อไวรัสและ PM.2.5 ได้ด้วย  / 4.หน้ากากแบบมีวาล์ว ป้องกันและกรองฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก และ PM 2.5 ได้  / 5. หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ผลิตจากพลาสติกพอลิโพรพีลีน ที่มีความปลอดภัย ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสจากคนสู่คนได้ แต่ไม่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้  /6.  หน้ากากคาร์บอน  คุณสมบัติเหมือนหน้ากากทางการแพทย์ แต่มีชั้นคาร์บอนที่สามารถกรองสิ่งไม่พึงประสงค์ได้ดีกว่า แต่ไม่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้  / 7. หน้ากากผ้า ป้องกันฝุ่นละออง น้ำมูก น้ำลายจากการไอ จามได้ แต่ไม่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ และ/8. หน้ากากฟองน้ำ ใช้สำหรับกรองอากาศโดยเฉพาะ ซักทำความสะอาดได้ แต่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด และไม่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ จากข้อมูลดังกล่าว แนะนำให้คุณผู้ฟังใช้หน้ากาก N 95  ในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 นะคะ โดยมีข้อควรระวังคือ ผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรสวมใส่เป็นเวลานาน หรือทำกิจกรรมมากเกินไป และอาจไม่เหมาะกับเด็ก เนื่องจากผลิตตามขนาดใบหน้าของผู้ใหญ่ อาจทำให้หน้ากากไม่คลุมจมูกและปากของเด็กได้กระชับ แนะนำให้ใช้หน้ากากขนาดของเด็กแทนค่ะ   แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องช่วยกันแก้กันที่สาเหตุนะคะ เช่น ไม่เผาวัสดุทางการเกษตร ไม่เผาป่า โรงงานอุตสาหกรรมต้องระบบดักจับควันที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือร่วมใจกันปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะ และถ้าท่านใดอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับฝุ่น PM 2.5 หนาแน่น ก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังสุขภาพ และป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่ ด้วยความปราถนาดีจากกฟผ.ค่ะ

 

            ……….กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยEGATFORALL…….