30-03-2566

คุยกรุบกริบ By EGAT ตอนที่ 27 เรื่อง...20 ปีโครงการแว่นแก้ว กฟผ.

      ปัญหาความบกพร่องทางสายตา เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญในสังคมไทย ผู้ที่ด้อยโอกาส ถ้าประสบกับปัญหานี้ จะเสียโอกาสในหลายๆด้าน เช่นเด็กๆอาจต้องออกจากระบบการศึกษา  ผู้ใหญ่ขาดศักยภาพในการทำงานหรือการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งผู้สูงอายุที่อาจไม่ได้รับความปลอดภัยและความสะดวกในการดำเนินชีวิต  กฟผ.ในฐานะที่ได้สัมผัสกับผู้ประสบกับปัญหาดังกล่าว เนื่องจากมีหน่วยงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหลายหน่วยงาน  จึงได้ร่วมหาทางช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้

   ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุนทรัพย์ จำนวน 60,000 บาท จัดตั้งกองทุนสำหรับแก้ไขปัญหาสายตาในเด็กนักเรียน แก่ธนาคารแว่นตา รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  โดยในระยะแรก เป็นความร่วมมือระหว่างรพ. เมตตาประชารักษ์ กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  international support group และกรมประชาสงเคราะห์ ได้รับแว่นตาบริจาคจากต่างประเทศ นำมาปรับปรุงสภาพ ก่อนมอบให้ผู้มีปัญหาทางสายตาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

   ต่อมาเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา ในปี 2546   กฟผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด  จึงได้จัดทำ โครงการแว่นแก้วขึ้น โดยร่วมมือกับรพ.เมตตาประชารักษ์ ( วัดไร่ขิง)  บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ดำเนินการออกหน่วยวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสายตาทั่วประเทศ พร้อมรณรงค์ขอรับบริจาคเลนส์ แว่นตา และทุนทรัพย์   การดำเนินการทำมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปีนี้ ย่างเข้าสู่ปีที่ 20  ซึ่งในการออกหน่วยแต่ละครั้ง  สามารถให้บริการประชาชนได้ประมาณ 500 คน โดยเมื่อวัดสายตาแล้ว ประชาชนสามารถรับแว่นกลับได้ทันที จนถึงปัจจุบัน โครงการแว่นแก้วได้ออกหน่วยให้บริการประชาชนทั่วประเทศมาแล้ว 502 ครั้ง ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสายตาไปแล้ว 284,789 คน

   และเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของโครงการแว่นแก้วในปีนี้   กฟผ.และบ. ในกลุ่ม จะออกหน่วยให้บริการในระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายนนี้   ที่ศูนย์เยาวชนคลองเตย กทม.  ซึ่งจะมีบริการตรวจวัดสายตา  ตรวจสุขภาพตา มอบแว่นตา และซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สอนการทำน้ำยาอเนกประสงค์ EM มีเป้าหมายผู้มาใรับบริการ 2,000 คน ก็ขอเชิญชวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมารับบริการจากโครงการแว่นแก้วกันได้นะคะ ส่วนท่านใดที่ต้องการจะร่วมบริจาค ไม่ว่าจะเป็นเลนส์ แว่นตา หรือทุนทรัพย์ ก็สามารถติดต่อได้ที่โครงการแว่นแก้ว กฟผ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2436 4758 ค่ะ ...” ให้แสงสว่างแห่งดวงตา ให้แสงสว่างแก่ชีวิต “ ครบรอบ 20 ปี โครงการแว่นแก้ว กฟผ.

 

            ...กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยEGATFORALL………...