10-08-2566

คุยกรุบกริบ By EGAT เรื่อง...สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จฯทรงเปิดอาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแทค

   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมค   และทรงกดปุ่มปล่อยพลาสม่าจากเครื่องทาโคแมคครั้งแรกในประเทศไทยและอาเซี่ยน  และทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีฟิวชั่น  ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือ สทน.  โดยมีผู้บริหารจากทั้งกฟผ.  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เฝ้ารับเสด็จ  ณ. สทน. สำนักงานใหญ่  จ. นครนายก  เมื่อปลายเดือนกค.ที่ผ่านมา  โดยในโอกาสนี้ กฟผ. รับมอบโล่พระราชทานแก่ผู้มีคุโณปการต่อสนท.   จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย

   สำหรับอาคารดังกล่าว  เป็นอาคารรองรับการติดตั้งเครื่องโทคาแมค หรือ TT-1  ซึ่งกฟผ. ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ สทน..  เพื่อพัฒนาเครื่องโทคาแมคของไทย  และระบบสนับสนุนของเครื่องทาโคแมคจากชิ้นส่วนหลัก  ของเครื่องทาโคแมค HT -6 M   จากสถาบันพลาสมาสฟิสิกส์  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อนำมาศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากการจำลองปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น    สร้างให้เกิดพลาสม่าคุณภาพสูง  ซึ่งเป็นการจำลองปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น  ที่เกิดตามธรรมชาติบนดวงอาทิตย์ให้เกิดบนโลก  เพื่อใช้เป็นพลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้า  ด้านอุตสาหกรรม  การเกษตร  และการแพทย์  รวมถึงงานด้านวิศวกรรมระบบรางของไทยในอนาคต ซึ่งขณะนี้  เครื่องทาโคแมคได้ติดตั้งและดำเนินการเกี่ยวกับระบบ  power supply แล้วเสร็จเมื่อเดือนกพ.ที่ผ่านมา  โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรจากสถาบันพลาสม่าฟิสิคส์จากจีน  ร่วมจากทีมงานจากศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูงของสนท.    และทีมวิศวกรจาก กฟผ.   คาดว่าอุณหภูมิของพลาสม่าในระยะแรกจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 องศา C .   และสทน.  มีแผนพัฒนาระบบให้ความร้อนเสริมแก่พลาสม่า   ด้วยวิธีให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  เพื่อยกระดับอุณหภูมิของพลาสม่าไปสู่ระดับ 1 ล้านองศา C.  และภายใน 10 ปี  จะมีการออกแบบและสร้างเครื่องโทคาแมคเครื่องใหม่ขึ้นมาเองด้วยเทคโนโลยี  Supperconducting  Magnet  เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มข้นสูงขึ้น  สำหรับกักพลาสม่า   และการให้ความร้อนเสริมด้วยวิธีการต่างๆ  ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างพลาสม่าที่มีอุณหภูมิสูงระดับ 10 ล้านองศา c. ได้ในอนาคต

   คงจะดีไม่น้อยนะคะ ถ้าเราสามารถมีเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานที่สะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งกฟผ. ยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งยังมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะสามารถผลิตไฟฟ้า ให้ทุกคนได้มีไฟฟ้าใช้จากเชื้อเพลิงสะอาดอย่างเพียงพอและยั่งยืน

 

……..กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยEGATFORALL……………………...