10-08-2566

คุยกรุบกริบ By EGAT เรื่อง...เชิญเที่ยวน่านเทศกาลวันแม่ ชม น่าน Light up & Smart City

   12 สิงหาคมนี้นับว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคนไทย  นั่นคือ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และ  “วันแม่แห่งชาติ”  ปีนี้กฟผ.  ขอเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวเทศกาลวันแม่ที่ จ.น่านกันนะคะ

   กฟผ. มีความร่วมมือด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมกับ จ.น่าน  มากว่า 20 ปี  ผ่านโครงการต่างๆ อาทิเช่น  โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม  โครงการกล้าดี เป็นต้น  ในปีนี้ กฟผ. ได้ร่วมกับพันธมิตร  ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ  เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว กับ น่าน Light Up & Smart City  โดยนำระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูง ชนิด LED  มาติดตั้งที่ศาสนสถาน  ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจ.น่าน  ได้แก่  วัดมิ่งเมือง  วัดศรีพันต้น  วัดสวนตาล  และซุ้มอุโมงค์ลีลาวดี  ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  ซึ่งนอกจากเพิ่มความปลอดภัยแล้ว  ยังสร้างความสวยงามยามค่ำคืน  ต่อยอดจากที่กฟผ.  ได้ดำเนินการไปแล้วที่จ. เชียงใหม่ เมื่อปีที่แล้ว  พร้อมทั้งเพิ่มการสนับสนุนระบบขนส่งไฟฟ้า  ได้แก่ รถรางชมเมืองระบบไฟฟ้า  รถสามล้อไฟฟ้า  และติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

   จ.น่านนั้นมีแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลากหลายมิติ   เพื่อมุ่งสู่การเป็น “เมืองน่านน่าอยู่”  โครงการนี้จึงนับเป็นการสนับสนุนให้การพัฒนาเมืองน่านเป็นรูปธรรมมากขึ้น    ซึ่งเกิดจากความร่วมมือในหลายภาคส่วน ทั้งกฟผ.  เทศบาลเมืองน่าน  และภาคีเครือข่าย    โดยจะมีกิจกรรมเปิดตัวโครงการในช่วงเทศกาลวันแม่   11-14  สิงหาคมนี้    และหลังจากเปิดตัวโครงการ จะมีการเปิดไฟส่องสว่าง LED บริเวณศาสนสถานเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์   อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ    สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย  สำหรับไฮไลท์งานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองน่านวันแม่   จะประกอบไปด้วย   ชม..นั่งรถรางชมความงามของการ Light Up วัด   และสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนด้วยเทคโนโลยี LED    มีการแสดงดนตรี  และการแสดงพื้นเมือง  - ช็อป… เลือกซื้อสินค้าชุมชนของกฟผ.   และสินค้าพื้นเมือง   ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน -  แชะ...เก็บภาพความประทับใจ  และส่งประกวดในกิจกรรมประกวดภาพถ่าย  -  แชร์...ร่วม work shop  สืบสานหัตถศิลป์ถิ่นน่านนคร  กิจกรรมการละเล่นต่างๆ ในพื้นที่ของแต่ละวัด  พร้อมร่วมทำบุญกันค่ะ

   เมืองน่านนี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เงียบสงบ มีวัดวาอารามสวยงาม มีศิลปวัฒนธรรมที่อ่อนช้อยงดงามมาก  วิวก็สวย  ที่พักสวย ราคาไม่แพง  แถมอากาศบริสุทธิ์ด้วย  ตอนนี้ติดอันดับต้นๆของเมืองท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ และชมธรรมชาติ เหมาะสำหรับท่านที่ไม่ชอบความอึกทึกวุ่นวายนะคะ แถมเดินสายไหว้พระได้บุญกันอีกด้วย  วันแม่ปีนี้หยุดยาวเชิญชวนไปเที่ยวน่านกันนะคะ  รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

 

 

…………………..กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยEGATFORALL………………………….