25-08-2566

คุยกรุบกริบ BY EGAT ตอนที่ 51 เรื่อง...เปิดตัว DC Fast Charger ที่ผลิตและรับรองมาตรฐานโดยคนไทยรายแรก

   ตอนนี้ บ. อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส  หรือ EDS   ซึ่งเป็นบ.ในกลุ่มกฟผ.  ได้เปิดใช้งานเครื่องอัดประจุไฟฟ้า    DC Fast Charger  สัญชาติไทย   ที่ผลิตและรับรองมาตรฐานโดยคนไทยรายแรก  ที่โรงไฟฟ้าวังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา  ภายใต้สถานีชาร์จ  EleX by EGAT  โดยมุ่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ผลิต DC Fast Charger  ภายในประเทศ  เพื่อสร้างความมั่นใจ  และประหยัดเวลาในการเดินทางให้กับผู้ใช้รถ EV

   กฟผ. ในฐานะผู้พัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  ภายใต้แบรนด์  EleX by EGAT  ได้เล็งเห็นโอกาสในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้า  ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดของประเทศไทย    อีกทั้งบริษัท EDS   ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มกฟผ.  มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ  ดูแลอุปกรณ์  เครื่องจักร และอะไหล่ของโรงไฟฟ้า    ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั้งในและต่างประเะทศ  ซึ่งนอกจากความเชี่ยวชาญดังกล่าว  บริษัทยังมีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ  เช่น การพัฒนาเครื่องอัดประจุไฟฟ้า  DC Fast Charger    ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการด้านการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า  และผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า  รวมถึงส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ผลิตเครื่องอัดประจุไฟฟ้าภายในประเทศ  นำไปสู่การสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแก่ประเทศไทยในอนาคต 

     สำหรับเครื่องอัดประจุไฟฟ้า DC  Fast Charger ดังกล่าว  ที่ผลิตและรับรองมาตรฐานโดยคนไทยรายแรกนี้   มีความเสถียร  มั่นคง  จ่ายกระแสไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ  สามารถสื่อสารและเชื่อมโยงการใช้งานผ่านระบบแอพพลิเคชั่น    รองรับการชาร์จกับรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นในปัจจุบัน    ผ่านการทดสอบมาตรฐาน  International Electrotrchnicial  Commossion  (IEC)     จากศุนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอีเลคโทรนิคส์ ( PTEC)   เรียบร้อยแล้ว   ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเป็นเจ้าของเครื่องอัดประจุไฟฟ้ามาตรฐานสากล  ในราคาที่เหมาะสม    และเข้าถึงบริการหลังการขายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น    สำหรับเครื่องอัดประจุไฟฟ้าดังกล่าว  มีกำลังไฟสูงสุด 150 กิโลวัตต์    สามารถชาร์จไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว   นำร่องติดตั้งเป็นแห่งแรก   ที่รฟ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา   และเตรียมพร้อมที่จะขยายเครือข่ายในเชิงพาณิชย์ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  ต่อยอดจากปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว 120 สถานี   ตั้งเป้า 180 สถานี  ภายในสิ้นปีนี้  เพื่อสร้างความมั่นใจและประหยัดเวลาในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะ 

           ท่านใดที่ใช้รถ EV   และเดินทางผ่านรฟ.วังน้อยที่อยุธยา  สามารถแวะไปใช้บริการ DC Fast Charger กันได้นะคะ  สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย   มาร่วมสร้างอากาศที่ดี  และลดมลพิษบนท้องถนนกันค่ะ

 

            …...กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย EGATFORALL…………….