12-09-2566

คุยกรุบกริบ By EGAT ตอนที่ 53 เรื่อง...ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมีสำคัญอย่างไร

   เคมีนั้นได้เข้าไปมีส่วนสำคัญ ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำของการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งคุณภาพน้ำ  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตไฟฟ้า  ที่จะต้องทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำบริสุทธิ์  เพื่อขับเคลื่อนให้กังหันไอน้ำหมุนจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า  การดูแลอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสำคัญที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น  เช่น  Gas Turbine / Steem Turbine / Rotor / Bearing  ซึ่งต้องได้รับการตรวจสภาพของน้ำมันหล่อลื่น  เพื่อบ่งชี้สภาพของเครื่องจักรอยู่เสมอ  การดูแลควบคุมคุณภาพน้ำหล่อเย็นโรงไฟฟ้า  ซึ่งเป็นระบบหลักในการแลกเปลี่ยนความร้อน  ที่ต้องได้รับการตรวจสอบไม่ให้มีตะกรันเกาะติดบริเวณอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า  และจนถึงช่วงสุดท้ายของการผลิตไฟฟ้า  นักเคมีก็ยังให้ความสำคัญในการตรวจวัด และควบคุมคุณภาพน้ำที่ผ่านกระบวนการต่างๆมาเรียบร้อยแล้ว  ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในทุกๆด้าน  ก่อนที่จะปล่อยออกจากโรงไฟฟ้า  โดยกระบวนการตรวจสอบต่างๆเหล่านี้  จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องตรวจวัดจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมี  ที่มีอุปกรณ์ทดสอบที่ได้มาตรฐาน

   ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  กฟผ.จึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมีแห่งใหม่  ที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025   โดยสนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม    สามารถไว้วางใจในคุณภาพและมาตรฐานงานบริการต่างๆได้โดยภายในศูนย์จะประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้  ห้องแรกคือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง  สามารถวิเคราห์คุณภาพน้ำทิ้ง ทั้งจากอาคารบ้านเรือน  จากโรงไฟฟ้า  และจากโรงงานอุตสาหกรรม   ห้องที่ 2   ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสารทั่วไป  ใช้วิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ  น้ำบริสุทธิ์  ในระบบผลิตน้ำ หรือไอน้ำในหม้อน้ำ  และน้ำหล่อเย็น  ส่วนการวิเคราะห์สารทั่วไป  เป็นงานเฉพาะทางสามารถวิเคราะห์หาองค์ประกอบภายในของสารเรซิ่น  ท่อ  ตะกรัน  ตะกอนดินต่างๆ  และยิบซั่ม  จากชิ้นส่วนในทุกระบบได้  ซึ่งห้องปฏิบัติการเช่นนี้มีไม่กี่แห่งในประเทศก็ว่าได้  ห้องที่ 3  คือห้องปฏิบัติการพัฒนาเคมีภัณฑ์  สามารถทดสอบประสิทธิภาพสูตรเคมีภัณฑ์ในน้ำหล่อเย็น   ทดสอบคุณภาพเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า  และเตรียมสารเคมีสำหรับวิเคราห์คุณภาพน้ำในโรงไฟฟ้า  และห้องนี้ยังเป็นห้องกำเนิดของ   EGATreat   (เอ็กก้าทรีท)  คือสูตรเคมีภัณฑ์ซึ่งพัฒนาและให้บริการโดยกฟผ.  ใช้สำหรับการปรับแต่งน้ำต่างๆให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น  ไม่ว่าใครอยากได้สูตรเคมีภัณฑ์ในลักษณะไหน  หรือปรับสารใดๆ  ก็สามารถทำได้ทุกรูปแบบ  ห้องสุดท้ายคือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำมัน  ทั้งน้ำมันหล่อลื่นในอุตสาหกรรมและยานยนต์   น้ำมันเทอร์ไบน์   น้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันเกียร์ และเชื้อเพลิงต่างๆ ได้มากถึง 15 รายการวิเคราะห์เลยทีเดียวค่ะ 

   จะเห็นได้ว่าห้องปฏิบัติการทางเคมีมีความสำคัญในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและสารเคมีอื่นๆ  ทำให้สามารถมั่นใจได้นะคะว่า    น้ำที่นำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า   มีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย ก่อนที่จะปล่อยออกจากโรงไฟฟ้า   และเป็นน้ำที่่สะอาด  ไม่ทำลายระบบนิเวศน์อย่างแน่นอนค่ะ

 

……….กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยEGATFORALL………………...