17-11-2566

คุยกรุบกริบ BY EGAT ตอนที่ 80 เรื่อง กฟผ. ร่วมจับตาอนาคต EV (ตอนที่ 1)

   รถยนต์ไฟฟ้า  หรือรถอีวี  ในประเทศไทยมียอดการใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ  ด้วยการเป็นตัวเลือกที่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  และค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่า  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า  แถมยังมีการออกแบบรูปลักษณ์ที่ทันสมัย  ประกอบกับแรงผลักดันจากภาครัฐ  ที่สนับสนุนการผลิต  และการใช้รถอีวี  เพื่อหวังให้ไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน  และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์  ยิ่งทำให้เส้นทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถอีวี  ในอนาคตน่าจะเติบโตและสดใส  อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าไทยที่ต้องจับตามอง  โดยเฉพาะเรื่องของนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องพัฒนาให้เติบโตทันกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น

   กฟผ.ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของยานยนต์ไฟฟ้าของไทย  ในงานเสวนา  EV & Beyone by GMM โดยได้ร่วมให้ทัศนะในหัวข้อ Be Ready for the Future of EV : จับตาอนาคตEV ไทย..มีหวังแค่ไหน  โดยได้กล่าวในมุมมองของกฟผ.  ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้าน Ecosystem  ว่า   ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวด้านตลาดของอีวี  โดยเฉพาะสถานีชาร์จไฟฟ้า  เป็นไปในลักษณะของการพัฒนา  ควบคู่พร้อมกันทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยมิได้มุ่งเน้นที่กำไรเป็นหลัก  แต่เน้นที่การพัฒนาให้แข็งแรง  สามารถรองรับและสนับสนุนการเติบโตของตลาดอีวีได้   โดยในส่วนภาครัฐได้มีการจัดโซนนิ่ง เพื่อประเมินจุดอ่อนจุดแข็งในพื้นที่ต่างๆในด้านการรองรับการเติบโตของอีวี  และพยายามลดช่องว่างในพื้นที่ที่โครงสร้างพื้นฐานยังครอบคลุมไม่เพียงพอ  ในส่วนของการก้าวเข้าสู่ตลาดสากล  อาจจะต้องมองภาพที่กว้างออกไปถึงการเป็นธุรกิจสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ   ไม่ได้มองแค่โรงงานผลิตรถยนต์เพียงอย่างเดียว  ต้องอยู่ในมาตรฐานธุรกิจสีเขียวตามมาตรฐานสากล  รวมถึงแหล่งผลิตไฟฟ้า   ที่ต้องพัฒนาให้มีคุณภาพ และเป็นไฟฟ้าสีเขียว  เพื่อให้ตอบโจทย์ดังกล่าวได้เช่นกัน  และเน้นว่าสิ่งสำคัญที่ต้องปรับตามให้ทันเทคโนโลยีคือกฏระเบียบต่างๆ  ควรต้องมีการปรับหลักเกณฑ์ให้สามารถรองรับ  และสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล  จึงต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเร่งพัฒนา  ปรับปรุง  และเปลี่ยนแปลกฏระเบียบ  และกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ ก็คงต้องพัฒนากันไปอย่างต่อเนื่องนะคะ สำหรับอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย  พรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะคะ ว่าตลาดยานยนต์ไฟฟ้าของโลกนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง  แนวโน้มจะเป็นไปในทิศทางใด  ติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ

 

                        ……………….กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยEGATFOEALL…………….