กระดานสนทนา
หัวข้อ : Thai Aviation Academy

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ www.thaiaviationacademy

Thai Aviation Academy was established not only through the appreciation of the arts of flying but also from the entrepreneur experiences of the founders. Our dedication to aviation will affirm the academy’s quality, care and professionalism.

The Chandrubeksa family began their relationship within the aviation industry four generations ago. Starting from Air Chief Marshal Boonchu Chandrubeksa who was in position of commander in chief of the air force for the longest in the history of Thailand, (1960 – 1974) who was able to inspire the rest of his family to pursue the same path. Chanin, his son, became a jet fighter and retired as the governor of airport authority of Thailand. Chanin’s passion for flying fueled his two sons; Chalitrat and Chanarat. Chalirat became the managing director of the Thai flying service serial aviation business and now acts as the president of the academy where as the younger brother became a commander of Squadron 601 wing 6. As for the fourth generation, Chawanrat enrolled at the Royal Thai Air Force academy as an Airforce Fighter Pilot. The family believes it is their duty to provide a solid community as well as a premium aviation education for the future generations.

We hope that our dedication towards Aviation as well as experience in multiple industries will help us win your faith and integrity. Our goal is to make an Academy that is remarkable in more ways than one and will be the right fit for you.

 

Views : 698 | Replied : 1 | โพสต์โดย masamaru โพสต์เมื่อ : 22-10-2018 22:31:02

โพสต์โดย : sarawut

ความเห็นที่ 1 โพสต์เมื่อ : 15-03-2020 00:39:56

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และคำชี้แจงการประเมิน รวมทั้ง แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้การประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว

 

โดยทาง หจก.ครุศาสตร์ปัญญาได้จัดทำหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก: การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนต้น รหัส 628032005 ระดับ กลาง สาระ ภาษาไทย ระดับช่วงชั้น ประถมต้น ระยะเวลา 18 (ชม.) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่สนใจในคุปองครูหลักสูตรดังกล่าว ได้ศึกษาตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง

 

หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสนใจในหลักสูตรสามารถติดต่อได้ที่ https://karusatpanya.org/ หรือสามารถสอบถามได้ที่ Line : @trainingobec ( มี @ ).

ทั้งหมด: 1 รายการ (1 หน้า)

แสดงความคิดเห็น