คุยกับผู้จัด
ค้นหารายการตามวันเวลา

ตารางออกอากาศ

เอกสารประกอบการรับฟัง Embed Link
วันที่ 21 พฤษภาคม 2566
เวลา รายการ
06:00 - 06:30
ธรรมาภิรมย์
06:30 - 07:00
เพื่อนคู่คิดมิตรเกษตรกร
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
ภาษาไทยอาเซียน
08:00 - 09:00
เรื่องเล่า92
09:00 - 09:10
ข่าวต้นชั่วโมง 09.00น. เสาร์/อาทิตย์
09:10 - 10:00
จิตแจ่มใสกายเป็นสุข (1)
10:00 - 10:10
ข่าวต้นชั่วโมง 10.00น./พยากรณ์อากาศ เสาร์/อาทิตย์
10:10 - 11:00
จิตแจ่มใสกายเป็นสุข (2)
11:00 - 11:10
ข่าวต้นชั่วโมง 11.00น.
11:15 - 12:00
รักษ์ลูกทุ่ง
11:30 - 12:30
ถ่ายทอดเสียงจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 -ศบค.
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
สู้ด้วยใจไปด้วยกัน
13:00 - 14:00
อ่านไปด้วยกัน
14:00 - 14:05
รู้คิดรู้ออมกับ กอช.
14:05 - 15:00
ชีวิตธรรมชาติ
15:00 - 15:10
ข่าวต้นชั่วโมง 15.00น
15:10 - 16:00
ดนตรีไทย (สืบสานเสียงศิลป์)
16:00 - 16:10
เที่ยวทั่วไทย
16:10 - 17:00
สยามหลากมิติ
17:00 - 17:05
5นาทีกับ กฝผ.
17:05 - 18:00
สรวล...สนุก
18:00 - 18:30
ภาษาไทยอาเซียน
18:30 - 19:00
รวมใจเป็นหนึ่ง
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
แบ่งปันเรื่องดีดี
20:00 - 20:30
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30 - 22:00
มุมความสุข
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
เวลา รายการ
06:00 - 06:15
ธรรมะเพื่อชีวิต
06:15 - 06:30
นิทานนานาชาติ
06:30 - 07:00
เส้นทางทำกิน
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
สอนภาษาอังกฤษ
08:00 - 09:00
รอบรั้วเสมา
09:00 - 09:10
น่ารู้ไอที
09:10 - 10:00
92 สนทนา ช่วงที่ 1
10:00 - 10:10
ข่าวต้นชั่วโมง 10.00น
10:10 - 11:00
92 สนทนา ช่วงที่ 2
11:00 - 11:15
ข่าวต้นชั่วโมง 11.00น.
11:15 - 12:00
ดนตรีกานต์
11:30 - 12:30
ถ่ายทอดเสียงจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 -ศบค.
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
ก้าวไปกับการศึกษาไทย
13:00 - 14:00
ตามตะวัน
14:00 - 14:10
ข่าวต้นชั่วโมง 14.00น
14:10 - 15:00
ตามตะวัน
15:05 - 15:10
ข่าวต้นชั่วโมง 15.00น./ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
15:10 - 15:30
ตามตะวัน
15:30 - 16:00
เพลินวรรณกรรม
16:00 - 16:05
ข่าวต้นชั่วโมง 16.00น.
16:10 - 16:15
สารคดีสั้น
16:15 - 17:00
เพื่อนยามเย็น
17:00 - 18:00
โลมา....ลั้นลา
18:00 - 18:30
สอนภาษาอังกฤษ
18:30 - 19:00
กระดานสนทนา
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
แบ่งปันเรื่องดีดี
20:00 - 20:30
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30 - 21:00
มุมความสุข
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
เวลา รายการ
06:00 - 06:15
ธรรมะเพื่อชีวิต
06:15 - 06:30
นิทานนานาชาติ
06:30 - 07:00
เส้นทางทำกิน
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
สอนภาษาจีน
08:00 - 09:00
รอบรั้วเสมา
09:00 - 09:10
น่ารู้ไอที
09:10 - 10:00
92 สนทนา ช่วงที่ 1
10:00 - 10:10
ข่าวต้นชั่วโมง 10.00น
10:10 - 11:00
92 สนทนา ช่วงที่ 2
11:00 - 11:15
ข่าวต้นชั่วโมง 11.00น.
11:15 - 12:00
ดนตรีกานต์
11:30 - 12:30
ถ่ายทอดเสียงจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 -ศบค.
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
ก้าวไปกับการศึกษาไทย
13:00 - 14:00
ตามตะวัน
14:00 - 14:10
ข่าวต้นชั่วโมง 14.00น
14:10 - 15:00
ตามตะวัน
15:00 - 15:10
ข่าวต้นชั่วโมง 15.00น./ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
15:10 - 15:30
ตามตะวัน
15:30 - 16:00
เพลินวรรณกรรม
16:00 - 16:10
ข่าวต้นชั่วโมง 16.00น.
16:10 - 16:15
360 English
16:15 - 17:00
เพื่อนยามเย็น
17:00 - 18:00
โลมา....ลั้นลา
18:00 - 18:30
สอนภาษาจีน
18:30 - 19:00
กระดานสนทนา
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
แบ่งปันเรื่องดีดี
20:00 - 20:30
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30 - 21:00
มุมความสุข
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
เวลา รายการ
06:00 - 06:15
ธรรมะเพื่อชีวิต
06:15 - 06:30
นิทานนานาชาติ
06:30 - 07:00
เส้นทางทำกิน
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
สอนภาษาพม่า
08:00 - 09:00
รอบรั้วเสมา
09:00 - 09:10
น่ารู้ไอที
09:10 - 10:00
92 สนทนา ช่วงที่ 1
10:00 - 10:10
ข่าวสารจากวุฒิสภา
10:10 - 11:00
92 สนทนา ช่วงที่ 2
11:00 - 11:10
ข่าวต้นชั่วโมง 11.00น.
11:15 - 12:00
ดนตรีกานต์
11:30 - 12:30
ถ่ายทอดเสียงจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 -ศบค.
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
ก้าวไปกับการศึกษาไทย
13:00 - 14:00
ตามตะวัน
14:00 - 14:10
ข่าวต้นชั่วโมง 14.00น
14:10 - 15:00
ตามตะวัน
15:00 - 15:10
ข่าวต้นชั่วโมง 15.00น
15:10 - 15:30
ตามตะวัน
15:30 - 16:00
เพลินวรรณกรรม
16:00 - 16:05
ข่าวต้นชั่วโมง 16.00น.
16:05 - 16:10
สารคดีสั้น กรมสรรพากร
16:10 - 17:00
เพื่อนยามเย็น
17:00 - 18:00
โลมา....ลั้นลา
18:00 - 18:30
สอนภาษาพม่า
18:30 - 19:00
กระดานสนทนา
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
แบ่งปันเรื่องดีดี
20:00 - 20:30
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30 - 21:00
มุมความสุข
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
เวลา รายการ
06:00 - 06:15
ธรรมะเพื่อชีวิต
06:15 - 06:30
นิทานนานาชาติ
06:30 - 07:00
เส้นทางทำกิน
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
สอนภาษาเขมร
08:00 - 09:00
รอบรั้วเสมา
09:00 - 09:10
น่ารู้ไอที
09:10 - 10:00
92 สนทนา ช่วงที่ 1
10:00 - 10:10
ข่าวต้นชั่วโมง 10.00น
10:10 - 11:00
92 สนทนา ช่วงที่ 2
11:00 - 11:10
ข่าวต้นชั่วโมง 11.00น.
11:15 - 12:00
ดนตรีกานต์
11:30 - 12:30
ถ่ายทอดเสียงจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 -ศบค.
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
ก้าวไปกับการศึกษาไทย
13:00 - 14:00
ตามตะวัน
14:00 - 14:10
ข่าวต้นชั่วโมง 14.00น
14:10 - 15:00
ตามตะวัน
15:00 - 15:10
ข่าวต้นชั่วโมง 15.00น./ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
15:10 - 15:30
ตามตะวัน
15:30 - 16:00
เพลินวรรณกรรม
16:00 - 16:10
ข่าวต้นชั่วโมง 16.00น.
16:10 - 16:15
สารคดีสั้น
16:15 - 17:00
เพื่อนยามเย็น
17:00 - 18:00
โลมา....ลั้นลา
18:00 - 18:30
สอนภาษาเขมร
18:30 - 19:00
กระดานสนทนา
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
แบ่งปันเรื่องดีดี
20:00 - 20:30
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30 - 21:00
มุมความสุข
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
เวลา รายการ
06:00 - 06:15
ธรรมะเพื่อชีวิต
06:15 - 06:30
นิทานนานาชาติ
06:30 - 07:00
เส้นทางทำกิน
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
สอนภาษาอังกฤษ Hello English
08:00 - 09:00
รอบรั้วเสมา
09:00 - 09:10
น่ารู้ไอที
09:10 - 10:00
92 สนทนา ช่วงที่ 1
10:00 - 10:10
ข่าวต้นชั่วโมง 10.00น
10:10 - 11:00
92 สนทนา ช่วงที่ 2
11:00 - 11:10
ข่าวต้นชั่วโมง 11.00น./สารคดีคำพ่อสอน/นกสีสันธรรมชาติ
11:15 - 12:00
ดนตรีกานต์
11:30 - 12:30
ถ่ายทอดเสียงจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 -ศบค.
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
ก้าวไปกับการศึกษาไทย
13:00 - 14:00
ตามตะวัน
14:00 - 14:10
ข่าวต้นชั่วโมง 14.00น
14:10 - 15:00
ตามตะวัน
15:00 - 15:30
ข่าวต้นชั่วโมง 15.00น./ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
15:10 - 15:30
ตามตะวัน
15:30 - 16:00
เพลินวรรณกรรม
16:00 - 16:05
ข่าวต้นชั่วโมง 16.00น.
16:05 - 16:10
สารคดีสั้น
16:10 - 17:00
เพื่อนยามเย็น
17:00 - 18:00
โลมา....ลั้นลา
18:00 - 18:20
สอนภาษาอังกฤษ Hello English
18:30 - 19:00
กระดานสนทนา
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
แบ่งปันเรื่องดีดี
20:00 - 20:30
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30 - 21:00
มุมความสุข
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
เวลา รายการ
06:00 - 06:30
ธรรมาภิรมย์
06:30 - 07:00
เพื่อนคู่คิดมิตรเกษตรกร
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
สอนภาษาเวียดนาม
08:00 - 09:00
รายงานพิเศษทางการศึกษา
09:00 - 09:10
ข่าวต้นชั่วโมง 09.00น. เสาร์/อาทิตย์
09:10 - 10:00
คลินิกรักษ์สุขภาพ (1)
10:00 - 10:10
ข่าวต้นชั่วโมง 10.00น./พยากรณ์อากาศ เสาร์/อาทิตย์
10:10 - 11:00
คลินิครักษ์สุขภาพ (2)
11:00 - 11:10
ข่าวต้นชั่วโมง 11.00น.
11:15 - 12:00
รักษ์ลูกทุ่ง
11:30 - 12:30
ถ่ายทอดเสียงจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 -ศบค.
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
สู้ด้วยใจไปด้วยกัน
13:00 - 14:00
ย้อนรอยประวัติศาสตร์
14:00 - 14:05
รู้คิดรู้ออมกับ กอช.
14:05 - 15:00
ชีวิตธรรมชาติ
15:00 - 15:10
สารคดี สพร.
15:10 - 16:00
ดนตรีไทย (สืบสานเสียงศิลป์)
16:00 - 16:05
ข่าวกีฬา
16:10 - 17:00
สยามหลากมิติ
17:00 - 17:05
5นาทีกับ กฝผ.
17:05 - 18:00
สรวล...สนุก
18:00 - 18:30
สอนภาษาเวียดนาม
18:30 - 19:00
รวมใจเป็นหนึ่ง
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
แบ่งปันเรื่องดีดี
20:00 - 20:30
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30 - 21:00
มุมความสุข
ขอเพลง/พูดคุยกับผู้จัด